Allinge-Tejn Børnehus
Indhold
Kort info om de 2 børnehuse
Lukkedage UDEN mulighed for pasning
Personale i de 2 børnehuse
Allinge pædagogiske læreplaner gamle
Allinge uddannelserplaner
Forældrerådet består af følgende forældre
Godt at vide fx politikker m.m.
Lukkedage med fælles NØDpasning
Referater - forældrebestyrelsesmøder
Tabulex vejledning
Tejns uddannelsesplaner
Tejn Velkomstfolder til nye børn
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Allinge-Tejn Børnehus
Afd. Allinge: Søndervænget 4, Allinge / Afd. Tejn: Kildesgårdsvej 1, Tejn
3770 Allinge

Tlf.: 
E-mail: tejnboernehus@brk.dk, allingeboernehus@brk.dk
Åbningstider
Allinge Børnehus
Mandag06:30 - 17:00
Tirsdag06:30 - 17:00
Onsdag06:30 - 17:00
Torsdag06:30 - 17:00
Fredag06:30 - 16:15
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Tejn Børnehus
Mandag06:15 - 16:45
Tirsdag06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Kort info om de 2 børnehuse
Allinge Børnehus

Med udgangspunkt i et menneskesyn der betragter hvert barn som en kompetent samtalepartner, der er ekspert på egne behov, oplevelser, følelser og interesser, arbejder vi tæt sammen med forældre, om barnets udvikling og trivsel. Vi arbejder anerkendende og med fokus på en inkluderende pædagogik, hvor vi tager udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner og børnenes interesser ”spor”.

Der tages udgangspunkt i det enkelte barns livshistorie og dennes betydning for fællesskabet.

Den pædagogiske praksis tager afsæt i, det enkelte barns forudsætninger for, at yde sit bidrag til den samlede gruppes sociale fællesskab. Det er vigtigt at hvert barn føler ejerskab til de forskellige aktiviteter/projekter der sættes i gang og ikke mindst opnår en følelse af ejerskab til deres børnehus.

Beliggenhed: Vi har et fantastisk børnehus med en stor og spændende legeplads med havudsigt. Vi er placeret centralt i Allinge by, hvor vi i løbet af 5 minutter kan være nede ved kysten, hvor vores ture tit går til.

Børnene bliver udfordret motorisk ved at lege, klatre og tage på opdagelse i naturen både langs kysten men også ture ud til vores lokale skole: Kongeskærskolen.

Samarbejde: Vi har et samarbejde med vores anden afdeling i Tejn. Vi kan være gæstepleje for børnene som går i dagpleje. Det er med til at give børnene og forældre en blidere og nemmere overgang fra dagpleje til børnehave, når de engang skal starte i børnehave.

Tejn Børnehus

Vi  samler på glade nysgerrige børn, lige nu har vi 38 af dem. En vuggestue gruppe og to børnehavegrupper i et meget integreret børnehus, med lyse rum, rytmik kælder og en dejlig udfordrende have.  Vi har et sammenhængende hus, hvor børnene trygt kan bevæge sig rundt og få glæde af hinanden på tværs af alder og den gruppe de normalt tilhører. Børnene er inddelt i alderssvarende grupper med blik for venskaber, hvor der er tilknyttet en fast voksen.  Det vil fx. sige at dit barn ikke venter med at flytte i børnehaven, hvis vennerne pga. alder er rykket. Personalet arbejder med ”fælles børn-fælles ansvar”, hvor alle kender alle børn, men hvert barn har en fast voksen tilknyttet. Vi har en inkluderende tankegang - ser hvornår et barn kommer i en udsat position og arbejder med at få barnet med som deltager i gruppens fællesskab igen. Børn skal behandles forskelligt, for at de alle kan være aktive deltagere i fællesskabet.

Naturen og udelivet er vores omdrejningspunkt i vores daglige arbejde. Vi har temaer for hele huset, hvor børnene er med ifht deres alder og de krav der sættes. Vi fanger børnenes spor og bruge deres ideer, men har også en månedsplanlægning/årsplanlægning, for at sikre at vi arbejder i dybden med de 6 læreplanstemaer og skaber gode læringsmiljøer. 

Vi er et lille børnehus med en tæt kontakt til jer forældre. Vores forældreråd holder spissammen arrangementer m.m. for at styrke sammenholdet blandt jer forældre, så der skabes flere relationer på kryds og tværs.

Vi samarbejder med dagplejer Sanne i Sandvig og fungerer som gæstepasning i hendes ferier. Hun kommer på besøg om mandagen. Kongeskærskolen har vi et meget struktureret og gennemarbejdet overgangs arbejde med. Allinge Børnehus er 'nabostuen' som vi samarbejder med hvor det giver mening for børn og voksne. Specielt det sidste børnehave år ses børnene ugentligt, men også for de yngre børn er der ture hen til hinanden, teaterture og fester, hvor de kan lege sammen.

En tryg hverdag omgivet af gode venner og med masser af udfordringer, tid til at øve sig og lære indenfor og ude i naturen. Børnehuset har skov, mark, klipper, havn, indkøbsmuligheder og BATbusser i gåafstand. Kom op på besøg og se det hele med egne øjne.